Новини служби зайнятості на 30.01.2022

Дата: 31.01.2022 10:14
Кількість переглядів: 319

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

 

Який розмір заробітної плати має бути встановлено в 2022 році для іноземців, які працюють на підставі дозволів державної служби зайнятості?

 

Нормами Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що за загальним правилом роботодавець може отримати дозвіл за умови виплати іноземцю чи особі без громадянства заробітної плати у розмірі не менш як десять мінімальних заробітних плат.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, з 01.01.2022 розмір мінімальної заробітної плати установлено величиною 6500 грн. З 01.10.2022 розмір мінімальної заробітної плати має скласти 7000 грн.

Виходячи із вказаних розмірів мінімальної заробітної плати, має встановлюватись у 2022 році розмір заробітної плати для іноземців та осіб без громадянства, які працюють на підставі дозволів державної служби зайнятості.


 

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

 

Які спеціальності визначені в 2022 році для застосування праці висококваліфікованих іноземних спеціалістів?

 

Частиною 7 статті 42 Закону України “Про зайнятість населення”  визначено, що залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України "Про імміграцію". Кабінет Міністрів України встановлює квоту імміграції для відповідних категорій іноземців, у тому числі для висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників.

Статтею 8 Закону України "Про імміграцію" передбачено, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці (Міністерство економіки України), щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції.

Наказом Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1189-21 затверджено Перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2022 році. Ознайомитись із вказаним Переліком можливо на вебсторінці міністерства.

 

Більш детально за посиланням: https://www.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=d6a26174-d0fd-406b-9c30-7a4043f04eb5&tag=SistemaOblikuPublichnoiInformatsii


 

Маєте намір створити нове робоче місце – звертайтеся до  служби зайнятості

 

Якщо ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, ви можете отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Така компенсація виплачується щомісяця за відповідну особу за той місяць, за який єдиний внесок сплачений роботодавцем.

Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

- особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

- особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

- учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

- особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

- один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

- непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Також право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

Звертаємо увагу, що, у разі звільнення працівника, за якого виплачується компенсація, з вашої ініціативи або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня його працевлаштування, на його робоче місце має бути працевлаштований інший безробітний або сума виплачених коштів підлягає поверненню в повному обсязі.

Наголошуємо, що компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

1) має заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.


 

Патронат над дитиною: офіційне працевлаштування та шанс знайти своє покликання

 

Нова професія та робота – патронатний вихователь

Ви безробітні, маєте власне житло, належні житлово-побутові умови, любите дітей, а також маєте позитивний досвід виховання власних дітей,  пропонуємо Вам нову роботу – сімейний патронат.

Патронат над дитиною – це комплексна професійна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічну реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на той період, коли дитина, її батьки або інші законні представники долають складні життєві обставини.

Патронатний вихователь за свою роботу, яку виконує за договором, отримує грошове забезпечення у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. Також патронатний вихователь отримує соціальну допомогу на кожну влаштовану в сім’ю дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідно віку. Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Ще раз наголошуємо, що патронатний вихователь має бути незайнятим, адже він не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною.

Тож, якщо ви маєте бажання дати дітям сімейний затишок та турботу і водночас забезпечити власну зайнятість – не зволікайте, звертайтеся до служби у справах дітей, підрозділи якої є в кожній територіальній громаді області.

Нагадаємо, що державна служба зайнятості, ол у рамках реалізації експериментального проекту щодо впровадження нової моделі надання центрами зайнятості клієнтоорієнтованих послуг, спільно зі службами у справах дітей, регіональними центрами соціальних служб проводить  інформаційно-роз’яснювальну роботу з безробітними задля пошуку кандидатів у патронатні вихователі з числа зареєстрованих безробітних.


 

Результати проєкту прогнозування регіонального ринку праці: стан та тенденції

 

У минулому році обласним центром зайнятості за участі навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в області та інших установ реалізовано пілотний проєкт з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів. Проєкт реалізовано державною службою зайнятості в 10 областях країни в рамках програми Європейського Союзу “EU4Skills: кращі навички для сучасної України” для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні.

За результатами проєкту підготовлено комплексний звіт щодо стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці, його професійної структури, поточної та перспективної потреби області в працівниках у професійному/кваліфікаційному розрізі “Ринок праці Кіровоградської області. 2021”.

Ознайомитись з комплексним звітом по Кіровоградській області можливо в мережі Інтернет у “хмарному” середовищі.

Детальніше за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1eTOg4RzQGwor6pCr4ha2ifVuxX905Dfd


 

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

 

Який розмір плати за видачу дозволу встановлено в 2022 році?

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, з 01.01.2022 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2481 гривню.

Законом України “Про зайнятість населення” встановлено, що за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства стягується плата, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розмір плати залежить від строку дії дозволу та складає від 2 до 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Станом на 01.01.2022 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2481 гривню, тож, виходячи саме з такого розміру прожиткового мінімуму, буде встановлюватись плата за видачу дозволу протягом 2022 року.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь