ЗВІТ

про здійснення державної регуляторної політики

 Піщанобрідської сільської ради у 2021 році

 

      Регуляторна діяльність у Піщанобрідській сільській раді здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, здійснюють правове регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

     В цілому регуляторна діяльність була спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення відкритості та прозорості під час розробки проєктів регуляторних актів, проведення своєчасного і обгрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

 

    З метою дотримання єдиного підходу  до підготовки проєктів регуляторних актів Піщанобрідською сільською радою та її виконавчим комітетом запроваджено наступну організаційну систему:

 

     для забезпечення реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики створено постійна депутатська комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, регуляторної діяльності, інвестицій,та міжнародного співробітництва. Даною комісією проводилася експертиза регуляторних актів на відповідність вимогам чинного законодавства України та супроводження проєктів до розгляду на сесії сільської ради;

    

    на забезпечення принципів прогнозованості та передбачуваності державної регуляторної політики проводиться планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. План діяльності з підготовки проєктів та План-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік затверджено рішенням сільської ради від  07 грудня  2020 року №  32, зміни до Планів рішенням сільської ради від 16 березня 2021 року № 83, Плани на 2022 рік - рішенням сільської ради від 10 грудня 2021 року № 965;

 

     Фактично протягом 2021 року  підготовлено п’ять проєктів регуляторних актів,

      проведено консультації із суб’єктами малого підприємництва щодо визначення впливу запропонованого  регулювання з 12 квітня по 13 травня 2021 року;

     здійснено своєчасний і обгрунтований аналіз результатів їх регуляторного впливу,

     підготовлено  та  розміщено на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет повідомлення про їх оприлюднення;

     оприлюднення проєкти  та АРВ на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет;

     розглянуто та враховано розробниками пропозиції всіх учасників обговорення;

     проведено експертизу  проєктів;

     опрацьовано роз’яснення та  зауваження Державної Регуляторної Служби України з дотримання процедури прийняття рішень про місцеві податки і збори, на їх піставі удосконалено рішення.

 

     В результаті проведеної роботи були прийняті п’ять регуляторних актів з питань встановлення місцевих податків і зборів, зокрема:

     рішення Піщанобрідської сільської ради від 07 липня 2021 року № 489 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Піщанобрідської сільської ради»;

     рішення Піщанобрідської сільської ради від 07 липня 2021 року № 490 «Про встановлення ставок орендної плати за землю на території Піщанобрідської сільської ради»;

     рішення Піщанобрідської сільської ради від 29 травня 2020 року № 491 «Про встановлення ставок земельного податку на території Піщанобрідської сільської ради»;

     рішення Піщанобрідської сільської ради від 29 травня 2020 року № 492 «Про встановлення ставок туристичного збору на території Піщанобрідської сільської ради»;

    рішення Піщанобрідської сільської ради від 29 травня 2020 року № 493 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Піщанобрідської сільської ради».

 

     Протягом 2021 року відповідно до плану-графіку проведено відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

     з 01 вересня по 1 жовтня 2021 року повторне відстеження результативності дії рішень Піщанобрідської сільської ради від 29 травня 2020 року № 289 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Піщанобрідської сільської ради на 2021 рік», № 290 «Про встановлення ставок земельного податку на території Піщанобрідської сільської ради на 2021 рік», № 291 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Піщанобрідської сільської ради на 2021 рік»;

     з 01 по 31 грудня базове відстеження результативності дії п’яти вище перерахованих рішень сільської ради стосовно місцевих податків та зборів, прийнятих 07 липня 2021 року (№№ 489-493).

     За результатами відстеження було встановлено, що всі регуляторні акти забезпечують повне досягнення поставлених цілей, а також сформовані звіти, які оприлюднені на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет.

 

   Для забезпечення відкритості і прозорості регуляторної політики сільської ради на офіційній сторінці Піщанобрідської сільської територіальної громади діє рубрика «Регуляторна діяльність», інформація якої знаходиться актуальному стані, оновлюється періодично і своєчасно. У семи розділах рубрики розміщено:

    план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний календарний рік; 

    план-графік відстеження результативності регуляторних актів на поточний календарний рік;

    підготовлені для ознайомлення та внесення зауважень та пропозицій проєкти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу;

    діючі регуляторні акти;

    звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів;

    інформація про здійснення державної регуляторної політики на території Піщанобрідської сільської ради.

 

     Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що регуляторні акти – рішення Піщанобрідської сільської ради у повній мірі забезпечують дотримання усіх вимог державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

     У 2022 передбачається  продовжити роботу, спрямовану на підвищення рівня та ефективності державного регулювання, якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів, інформаційної відкритості та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ